Revsbotn Distriktslakseforening

VELKOMMEN TIL RUSSELVA

 

Om Russelva

 

Russelvvassdraget har sitt utløp i Kokelv, Kvalsund kommune. Elva har klart vann og blir sjelden brunaktig grunnet lite sedimenter og relativt kaldt vann. Vassdraget inneholder også Ravdul elva som har sitt samløp med Russelva like ved brua. Vassdraget har oppgang av laks, sjørøye og sjøørret.

Copyright. All Rights Reserved