Revsbotn Distriktslakseforening

Regler

Soner

Fisketider

Fangstrapport

Fiskeregler

 

 

Alle som skal fiske i Russelvvassdraget skal ha fiskekort, fiskeravgiftskort og levere fangstrapport. Uavhengig av om de får fiske uten å betale kort eller ikke.

 

Redskapsbestemmelser:

 

 

-Fiske med sluk og mark med søkke fram til og med 09.07

 

-Fiske med flue og mark uten søkke hele sesongen.

 

-Det er kun tillat med inntil tre kroker, en treblekrok regnes som tre kroker.

 

-Max krokgap 15 mm

 

 

 

Det er ikke tillat å fiske fra bruer over elva. Det praktiseres bevegelig fiske i elva slik at alle får komme til å fiske.

 

Soner og fisketider

 

Fredningsoner:

 

- SONE 3 (fra Russelvfossen og oppover forbi Tverrusselv bro.

 

- Russelvmunningen (35 W 413340 7836506), fra sjøen og ca 370 meter oppstrøms til den første kraftlinja som krysser elva er all fiske forbudt. )

Munningen er et viktig funksjonsområde for sjørøya i hele sesongen. Både gyteklar røye og gjeldfisk går i munningsområdet. Når det blir lite vann i elva oppholder også laks seg her over lengre tid.

 

- Brukulpen fra Russelv bro og 250 meter oppover fredes for fiske fra 01.08.

 

Fisketider:

 

Laks 01.06 til 31.08

Sjøørret 01.06 til 31.08

Sjørøye 01.07 til 31.07

I Ravdul (Sone4,5 og 6) er Sjørøye er fredet hele sesongen.

 

Soner:

 

Sone 1 Ravdulmunningen til sjøen.

Sone 2 Ravdulmunningen til Fossen

Sone 3 FREDET ,ALT FISKE FORBUDT

Sone 4 Ravdul opp til Svanelva

Sone 5 Ravdul ovenfor Svanelva

Sone 6 Svanelva

 

 

ALLE som fisker i Russelva skal levere inn fangstrapport. Det er svært viktig at fiskeforeningen får inn fortløpende og så nøyaktige fangstrapporter som mulig for at elva skal kunne være åpen for fiske – både i år og framtida. Dette gjelder også hvis du ikke har fått fisk.

 

Skjellprøveposer finner du i postkassen ved Russelv bru. Her kan du også levere ferdig skjellprøve.

 

Døgnkort leveres inn straks fisket er avsluttet. Sesongkort leveres inn senest 10. September.

 

LAKSELUS:

Det er ikke noen egen rubrikk for registrering av lakselus på fangstrapporten eller skjellprøveposene. Og vi ønsker ikke dette heller. Men om noen får fisk med mye lus på så kan det være nyttig for oss om dere noterer dette i fangstrapporten eller på skjellprøveposen.

 

OPPDRETTSLAKS:

Det er svært viktig at all oppdrettslaks blir meldt inn. Skriv i fangstrapporten og på skjellprøveposen at det er oppdrettslaks. Oppdrettslaks hører ikke hjemme i elva og vi ønsker den ikke der, oppdrettslaksen skal heller ikke settes ut igjen om man får en.

 

 

FANGSTRAPPORT OG SKJELLPRØVER

 

 

Copyright. All Rights Reserved