Revsbotn Distriktslakseforening

Kontaktinfo

Russelva forvaltes av styret og medlemmene i foreningen

 

Postadresse:

Revsbotn Distrikts Lakseforening

Moreneveien 15

9715 KOKELV

 

E-post:

lakseforeninga@russelva.com

 

 

Kontaktpersoner styret:

 

Svein Iversen Tlf: 958 27 926

Tore Sætermo Tlf: 909 61 765

Steve Aslaksen Tlf: 969 07 117

 

Copyright. All Rights Reserved