Fiskeregler for Russelv- og Ravdulvassdraget

 

For å fiske i Russelvvassdraget må alle løse lokalt fiskekort.

Døgnkort kjøpes på  www.russelva.lakseelv.no

Sesongkort selges lokalt ( til medlemmer )

Alle som skal løse fiskekort må også betale fiskeravgift. Betale fiskeravgift - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Sesongkort selges hos Arnt Steinar Sporsheim Mobilnr: 47 480 22782

 

Redskapsbestemmelser:

  • Fiske med sluk og mark med søkke fram til og med 09.07
  • Fiske med flue og mark uten søkke hele sesongen.
  • Det er kun tillat med inntil tre kroker, en treblekrok regnes som tre kroker.

 

Fisketid: 01.06.2021 til 31.08.2021

Det er kun tillatt å fiske Laks og pukkellaks.

Sjøørret og sjørøye er totalfredet.

 

Fredningssoner:

  1. Fra sjøen og 370 meter oppover til stein som ligger på vestsiden av elva.
  2. Fra 200 meter nedenfor fisketrappa til Russelvfoss bru.
  3. Fra samløpet med Miessejohka og så langt oppover Russelv som laks forekommer.
  4. Fra 1. august: fra Russelv bru og 250 meter oppover Russelv.


LOVDATA

http://Lovdata.no/forskrift/2021-03-15-798