Revsbotn Distriktslakseforening

Kjøp av fiskekort

Kortinfo

-Sesongkort (uten dugnad) 750.-

-Sesongkort (med dugnad) 500,-

-Døgnkort (Medlemmer) 75,-

-Døgnkort (ikke medlemmer) 187,-

-Ungdommer under 18 år fisker gratis!Døgnkort selges kun på nett via portalen elveguiden .no (Salget starter 01.06 og avsluttes 31.08.) Samme protal brukes også til fangstrapportering.


Sesongkort kjøpes hos Arnt Steinar Sporsheim, husk medlemskontigent.


Kjøpsbetingelser

Fiskekortet er ikke gyldig uten kvittering for betalt fisketrygdavgift, legitimasjon og desinfiseringsbevis.


Fiskeren plikter å sette seg inn i gjeldende fiskeregler for vassdraget før fisket tar til.


Brudd på fiskeregler kan føre til gebyr, bortvising fra vassdraget og inndragning av fiskekort. Brudd på fiskereglene kan også føre til anmeldelse til politiet.


Kjøperen er selv ansvarlig for å kjøpe riktig korttype. Kjøpte kort refunderes ikke!


Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til noen andre.


Revsbotn Distrikts Lakseforening tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i fiskekort/kart. Endringer i fiskeregler og fisketider kan komme før eller underveis i sesongen.

Revsbotn Distrikts Lakseforening er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i fiskeregler.Copyright. All Rights Reserved