Revsbotn Distriktslakseforening

Kontaktinfo

Russelva forvaltes av styret og medlemmene i foreningen


Postadresse:

Revsbotn Distrikts Lakseforening

Moreneveien 15

9715 KOKELV


E-post:

lakseforeninga@russelva.comKontaktpersoner styret:


Svein Iversen     Tlf: 958 27 926

Steve Aslaksen  Tlf: 969 07 117


Copyright. All Rights Reserved