DØGNKORT


Over 18 år     kr. 187.-

Under 18 år    kr.   0.-


Medlemmer    kr. 75.- kjøpes lokalt hos selger.STATSKORT


Du må kjøpe statskort for å få kjøpt fiskekort i Russelvvassdraget.SESONGKORT


Med dugnad kr. 500.-

Uten dugnad kr. 750.-


Kjøpes lokalt hos selger.